A3um
 
: . Cenník


Ceny sú stanovené na základe dohody s klientom v závislosti od charakteru, rozsahu a náročnosti požadovaných služieb, ako aj od pripravenosti a spracovania prvotných podkladov.

Pri dohode s klientom je možnosť tvorby ceny pevnou paušálnou sumou, alebo sa klient môže rozhodnúť pre cenu za každý účtovný zápis.

V cene sa zohľadňuje poskytnuté účtovné a ekonomické poradenstvo v bežnom roku, spracovanie daňového priznania a účtovnej závierky a zastupovanie pri kontrolách na daňovom úrade a v poisťovniach.

Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

 

 
Copyright © 2012 A3um s.r.o.