A3um
 
: . Mzdy a personalistika


Komplexné spracovanie miezd

Personálny servis:

· v rámci platnej legislatívy vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

· prihlásenie do poisťovní, resp. pri ukončení pracovného pomeru odhlásenie z poisťovní, vyhotovenie výstupných dokladov

· plnohodnotné zastupovanie klienta na orgánoch štátnej správy a inštitúciách na základe plnomocenstva podľa platných predpisov o zastupovaní

 

 

 
Copyright © 2012 A3um s.r.o.