A3um
 
: . Ostatné služby


· účtovné poradenstvo

· ekonomické poradenstvo

· outsourcing

· pomoc a poradenstvo pri zakladaní živností a s.r.o

· vypracovanie finančnej analýzy a cash flow

· príprava podkladov k žiadosti o bankový úver

· príprava podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy

· vypracovanie štatistických prehľadov

· rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

· spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc

· zabezpečenie a vykonávanie administratívnych prác

 

 
Copyright © 2012 A3um s.r.o.